Basit öğe kaydını göster

Mekin, Ahmet
2016-04-22T08:59:58Z
2016-04-22T08:59:58Z
2009
http://hdl.handle.net/20.500.11834/304
Bu görüşme Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından Türk Sineması Görsel Hafıza Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 54’tür.
Ahmet Mekin, sinemaya 1957 yılında Mahşere Kadar adlı filmle başlar. Türk sinemasındaki sansürden de bahseden Mekin, Düğün, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi filmlerde rol alır.tr_TR
Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezitr_TR
00:39:50tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Akad, Ömer Lütfitr_TR
Evin, Semihtr_TR
Yılmaz, Atıftr_TR
Kemal Filmtr_TR
Bir Adam Yaratmak Filmitr_TR
Sansürtr_TR
Ahmet Mekin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, İstanbul; T.C.; Erkek; Oyuncutr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster