Basit öğe kaydını göster

Çınar, Harun
Türktarhan, Gözde
2016-08-31T04:57:35Z
2016-08-31T04:57:35Z
2013-11-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2974
Bu görüşme, Prof. Dr. Nazmi Kozak'ın başkanlığında ve 21 araştırmacı tarafından, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin desteği ile "Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Projesi" başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 522'dir.tr_TR
Anadolu Üniversitesitr_TR
Tarih Vakfıtr_TR
Ekin Grubutr_TR
00:34:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Turizmtr_TR
Turizm Tarihitr_TR
Türkiyetr_TR
Harun Çınar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Nevşehirtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster