Basit öğe kaydını göster

Oğuş, Raziye
2016-08-31T04:52:33Z
2016-08-31T04:52:33Z
2003-03-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2943
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yanya (Yunanistan)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Pendik (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Raziye Oğuş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1911, Yanya; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster