Basit öğe kaydını göster

Yönet, Murtaza
Güvenç, Sefer
2016-08-31T04:48:09Z
2016-08-31T04:48:09Z
2003-08-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2924
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:50:05tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Nasliç (Yunanistan)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Silivri (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Murtaza Yönet ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1331, Nasliç; T.C.; Erkek; Rençber, Kahveci, Lokantacıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Silivritr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster