Basit öğe kaydını göster

Coşkun, Zülfü Kadem
Güvenç, Sefer
2016-08-31T04:47:07Z
2016-08-31T04:47:07Z
2005-08-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2918
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:34:20tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Florina (Yunanistan)tr_TR
Bergama (İzmir, Türkiye)tr_TR
Şakran (Aliağa, İzmir, Türkiye)tr_TR
Zülfü Kadem Coşkun ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1332, Florina; T.C.; Kadın; Rençber, Aşçıtr_TR
Türkiye, İzmir, Bornovatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster