Basit öğe kaydını göster

Yıldırım, Ahmet Hamdi
2016-04-22T07:51:54Z
2016-04-22T07:51:54Z
2010
http://hdl.handle.net/20.500.11834/274
Bu görüşme Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 20’dir.
1971 yılında İstanbul, Bayrampaşa’da doğan Ahmet Hamdi Yıldırım’ın babası 1960’lı yılların başında Tokat, Erbaa’dan İstanbul’a göç eder. İlkokulu Bayrampaşa’da okur ve babasının isteği üzerine 1982 yılında Bayrampaşa Hayırseverler Kuran-ı Kerim Kursu’nda dini eğitimine başlar. Babası, bir senelik eğitiminin ardından okula devam edebileceğini söylese de dini eğitimini yarıda bırakmayı reddeder. Hafız olur, ilkokul ile liseyi dışarıdan bitirir. Daha sonra Mısır’da devam ettiği eğitimini 1994 yılında tamamlayıp ülkeye döner. Bir süre Yeşil Camii'nde imamlık yapan Yıldırım, 1994 yılında Aziz Mahmut Hüdai Vakfı’nda çalışmaya başlar. 1994'te Sakarya’da başladığı yüksek lisansını 3 sene sonra bitirerek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde doktoraya başlar fakat yarım bırakır. Görüşmede dini eğitim sürecini, çocukluk ve eğitim yıllarını ve eğitim aldığı hocaları anlatırken dini eğitimin nasıl olması gerektiğinden de bahseder.
Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Merkezi (BAYGEM)
02:18:33tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Dini Eğitimtr_TR
İlahiyattr_TR
Ahlaktr_TR
Hafızlık Eğitimitr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Erbakan, Necmettintr_TR
Bayrampaşa (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Mısırtr_TR
Eğitimtr_TR
Arapçatr_TR
Kuran-ı Kerim Öğretimitr_TR
Hayırseverler Kuran-ı Kerim Kursutr_TR
Yeşil Camiitr_TR
Ahmet Hamdi Yıldırım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1971, İstanbul; T.C.; Erkek; İlahiyatçıtr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster