Basit öğe kaydını göster

Havuk, Niyazi
Vardağlı, Tutku
2016-08-29T12:16:55Z
2016-08-29T12:16:55Z
2002
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2683
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
02:28:25tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Kayalar (Yunanistan)tr_TR
Samsun (Türkiye)tr_TR
Tokat (Türkiye)tr_TR
Sivas (Türkiye)tr_TR
Niyazi Havuk ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1906, Selanik; T.C.; Erkek; Tekel Ustasıtr_TR
Türkiye, Samsuntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster