Basit öğe kaydını göster

Zeytincioğlu, Mehmet
Bütün, Cengiz
2016-08-17T09:32:06Z
2016-08-17T09:32:06Z
2014-12-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2458
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
05.11.1939 tarihinde Bursa ilinin Mudanya ilçesinde doğan Mehmet Zeytincioğlu, İktisadi Ticari Bilimler Akademisi’nin Bankacılık bölümünden mezun olur ve Sümerbank’ın Setbaşı şubesinde çalışmaya başlar. 1970 yılında Merinos Fabrikası’nın tahakkuk servisine geçiş yapar. Daha sonra sırasıyla satış memuru ve planlamaya bağlı akort baş memuru olan Zeytincioğlu, birkaç defa daha birim değiştirir. Görüşmede, çalıştığı birimleri anlatır.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalartr_TR
Çalışma Hayatıtr_TR
Sosyal Yaşamtr_TR
Maaşlartr_TR
Mehmet Zeytincioğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
05.11.1939, Bursa; T.C.; Erkek; İşçitr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster