Basit öğe kaydını göster

Kırmızıtaş, Sadık
Gözübüyük, Mine
2016-08-15T20:19:21Z
2016-08-15T20:19:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2442
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
1944 yılında Tunceli’de doğan Sadık Kırmızıtaş, ilkokulu burada okur. 1958’de Silahtar’daki tuğla fabrikasında sonra sırasıyla Ziraat Bankası'nda ve Tekel’de çalışır. 1990’da Kartal ilçesine bağlı Yukarı Mahalle’nin muhtarı olan Kırmızıtaş, mahalle hakkında bilgiler verir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğlencelertr_TR
Hıdırelleztr_TR
Bayramlartr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sosyal Yaşamtr_TR
Sadık Kırmızıtaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1944, Tunceli; T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster