Basit öğe kaydını göster

Özdiner, Leman
Ecevit, Sarhan
Nursema Hanım
Demir, Rahime
Madra, Rahmi
2016-08-15T14:55:03Z
2016-08-15T14:55:03Z
2006-01-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2416
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
1931 yılında İstanbul ilinin Kartal ilçesinde doğan Leman Özdiner, Kartal Merkez İlkokulu’nu bitirdikten sonra Kız Enstitüsü’ne devam eder. Çocukluk döneminden ve oynadıkları oyunlardan bahsederken Hıdırellez eğlencelerini de anlatır. Kartal’ın hem mimari açıdan hem de kültürel açıdan değiştiğini ifade eden Özdiner, ilçede yaşayan Ermenilerle kurdukları ilişkilere de değinir. Toplum içinde Müslüman-Hristiyan ayrımının olmadığını ifade eden Sarhan Ecevit, Kartal’ın yerlileri olarak kabul edilen bazı isimleri zikrederek birkaç anısını aktarır. Kartal Plajı’nda hem denize girildiğini hem de balık tutulduğunu söyleyen Ecevit, sinema ve gazino gibi bölgedeki eğlence yerlerinden bahseder. 1966 yılında doğan Nursema Hanım ise ilçenin, 1980’li yıllardan sonra göç alarak büyük bir değişim yaşadığını, göçlerden önce kültürel faaliyetlerin çok daha canlı olduğunu ifade eder.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Çocuk Oyunlarıtr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Hıdırelleztr_TR
Komşuluktr_TR
Ermenilertr_TR
Eğlencelertr_TR
Sinematr_TR
Gazinolartr_TR
Leman Özdiner, Sarhan Ecevit ve Nursema Hanım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1931, İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
T.C.; Kadıntr_TR
1966; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster