Basit öğe kaydını göster

Altındiş, Ümit
Akdoğan, Seyit
2016-07-22T07:15:10Z
2016-07-22T07:15:10Z
2010-06-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2387
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1959 yılında Bursa’da doğan Ümit Altındiş, Çarşı'da 3 kuşak boyunca ticaretle uğraştıklarını söyler. Dedesinin ve babasının Çarşı'da geçen hayatından bahseden Altındiş, o dönem esnafın birbirini tanıdığını ve komşuluk ilişkilerinin çok iyi olduğunu dile getirir. Bursa’da merkezi bir konumda olan Çarşı'da, hayatın sabahın erken saatlerinde gelen köylülerle başladığını anlatır. Son olarak esnafın sosyal ilişkilerine ve dayanışmasına değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ticaret
Komşuluk
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Sosyal Dayanışma
Esnaflar
Ümit Altındiş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1959, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster