Basit öğe kaydını göster

Alyanak, Şadi
Akdoğan, Seyit
2016-07-22T07:12:14Z
2016-07-22T07:12:14Z
2010-05-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2381
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1928 yılında Bursa’da doğan Şadi Alyanak babasının çarşıdaki dükkanından bahsederek konuşmasına başlar. Eğitimine devam ederken babasına da yardım eden Alyanak, askerden geldikten sonra babasının dükkanı kapattığını dile getirir. 1952'de aynı dükkanı manifaturacı olarak açtığını ancak 1958 yangınından sonra çok zor toparlandığını söyler. Son olarak Çarşı'daki komşuluk ilişkilerine değinen Alyanak, aralarında büyük bir bağlılık olduğunu ifade eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Manifaturacılık
Yangın
Komşuluk
Esnaflar
Şadi Alyanak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster