Basit öğe kaydını göster

Borası, Nazike
2016-07-13T12:46:57Z
2016-07-13T12:46:57Z
2010-08-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2357
Bu görüşme, İhsan Tevfik’in hazırlamış olduğu İnsan ve Mekan Yüzüyle Mübadele 1923’ten Günümüze Zorunlu Göç adlı eserden alınmıştır. Bu eser kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 13’tür.tr_TR
1924 yılında Selanik iline bağlı Kayalar kazasında doğan Nazike Borası, konuşmasına kendisi hakkında bazı bilgiler vererek başlar. Doğduğu köyden bahsettikten sonra ailesi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Borası, aile büyüklerinden ve diğer mübadillerden duyduğu bilgileri de aktarmaktadır. Mübadillerin hangi mesleklerle uğraştıklarından bahseden Borası, gelenek, görenek ve kültürlerine dair ayrıntıları da anlatır. Son olarak mübadillerin yemek kültürüne değinir.
İhsan Tevfik
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Göç
Gelenekler ve Görenekler
Yemek Kültürü
Kültür
Aile
Selanik (Yunanistan)
Nazike Borası ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1924, Selanik; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Sivas, Suşehritr_TR
Tevfik, İhsan. İnsan ve mekan yüzüyle mübadele 1923’ten günümüze zorunlu göç. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2014tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster