Basit öğe kaydını göster

Abraş, Orhan
Çobanoğlu, Esra
2016-07-13T11:12:09Z
2016-07-13T11:12:09Z
2010-02-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2347
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1937 yılında dünyaya gelen Orhan Abraş, konuşmasına ailesi hakkında bilgiler vererek başlar. Dede mesleği kahvecilikten sonra lokanta işine giren Abraş, Hacı Baba Izgara'yı işletmektedir. İş ahlakının önemine değindikten sonra ilişkilerde ahlak ve saygı öncelendiği için esnaf ilişkilerinin Çarşı dışında da devam ettiğini belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
İş Ahlakı
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Orhan Abraş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1937; T.C.; Erkek; Lokantacıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster