Basit öğe kaydını göster

Kırcı, Mustafa
Çobanoğlu, Esra
2016-07-13T09:14:44Z
2016-07-13T09:14:44Z
2010-02-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2335
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1941 yılında doğan Mustafa Kırcı'nın ailesi 1942 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eder. 1944 yılından beri Bat Pazarı'nda çalıştıklarını söyleyen Kırcı, dericiliğin gelişimi hakkında bilgiler verir. Mesleği ve ticareti yıllar içinde öğrendiğini ve sipariş ile de çalıştıklarını ifade eder. Son olarak esnafın sosyal ilişkilerinin Çarşı dışında da devam ettiğini belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Ticaret
Mustafa Kırcı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1941, Bulgaristan; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster