Basit öğe kaydını göster

Şimşek, Yahya
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T14:08:42Z
2016-07-12T14:08:42Z
2011-01-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2334
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1947 yılında Adana’da doğan Yahya Şimşek, eğitim bilgilerini aktararak sözlerine başlamaktadır. 1962-1965 yılları arasında Bursa Erkek Lisesi’nde eğitim alır. Okulun kaliteli bir eğitim sunma sebep Bursa'da isim yapmış hocaların ders vermesidir. Bu hocaların isimlerini sayan Şimşek, arkadaşlarıyla olan ilişkilerine de değinir. Arkadaşlarıyla fikri tartışmalar yaptıklarını, hocalarının onları her açıdan eğittiğini belirtmekte ve şiddete asla başvurmadıklarını ifade etmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Yahya Şimşek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster