Basit öğe kaydını göster

Bildirener, Sait
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T13:46:10Z
2016-07-12T13:46:10Z
2011-02-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2325
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı yıl 80 yaşında olan Sait Bildirener, Bursa Erkek Lisesi’nde geçirdiği yıllara dair bilgiler vermektedir. O günlerde Bursa’daki diğer okullardan, Erkek Lisesi'ndeki hocalarından ve okulun eğitim sisteminden bahseder. Okula 80-85 kişi başladıklarını ancak 30-35 kişinin mezun olabildiğini söylemektedir. Mezun olurken iki sınava tabi tutulduklarını, bunların birisinin yeterlilik, diğerinin olgunluk sınavı olduğunu belirtir. Bildirener, o yıllarda ailelerin öğrencileri kontrol etme adına daha dikkatli olduklarına değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Sait Bildirener ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster