Basit öğe kaydını göster

Burlu, Rüştü
Bütün, Cengiz
2016-07-12T13:45:38Z
2016-07-12T13:45:38Z
2010-12-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2324
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1928 yılında doğan Rüştü Burlu, 1942 yılında okula başlayıp 1945 yılında mezun olur. Bursa Erkek Lisesi’nin değerine vurgu yapan Burlu, bunu o dönemde günümüzdeki kadar çok okulun olmayışına bağlamaktadır. II. Dünya Savaşı yıllarına dair anılarını aktararak okuldaki birkaç arkadaşından bahseder. Askerliği sonrasında kendisini sosyal hizmetlere adar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
II. Dünya Savaşı
Rüştü Burlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster