Basit öğe kaydını göster

Tunçak, Mehmet
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T11:20:29Z
2016-07-12T11:20:29Z
2011-05-08
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2304
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1969 yılında Bursa’da doğan Mehmet Tunçak, konuşmasına eğitim hayatını anlatarak başlamaktadır. Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Tunçak daha sonra avukat olarak çalışmaya başlar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Mehmet Tunçak ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1969, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster