Basit öğe kaydını göster

Çoşkun, Hasan
Bakır, Rahime Eymen
2016-07-12T09:00:21Z
2016-07-12T09:00:21Z
2016-05-13
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2231
Bu görüşme, Doç. Dr. Betül İpşirli Argıt'ın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde verdiği Tarih Usul ve Tenkidi isimli ders kapsamında yapılmıştır. Derse katılan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen görüşme sayısı 68'dir.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı tarihte 68 yaşında olan Hasan Çoşkun, Ordu ilinin Zaferimilli köyünde doğar. 1963 yılında İstanbul’a gelerek çalışmaya başlar. Görüşmede, 1980 öncesi sağ-sol olaylarından ve 1980 İhtilali'nden detaylı olarak bahseden Çoşkun, bu sürecin ekonomiye ve sosyal yaşama etkilerine de değinir.
Betül İpşirli Argıt
00:30:08tr_TR
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
1980 İhtilali
Menderes, Adnan
Köy Hayatı
Sağ-Sol Çatışması
Hasan Çoşkun ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
Ordu; T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, İstanbul, Güngörentr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV