Basit öğe kaydını göster

Topçu, Kaya
2016-07-12T08:17:25Z
2016-07-12T08:17:25Z
2013-06-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2199
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Kaya Topçu, 1944 yılında Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar köyünde doğar. 1957 yılına kadar okur ve 1959 yılında evlenir. Eşiyle hayvancılık ve tarım işin yapar. Düğünlerin 3 gün sürdüğünü, gelin hamamı yapıldığını söyler. Bunun dışında gelin alıcı ve çeyiz serme gibi adetleri anlatır. Kandil ve bayram geleneklerinden bahseden Topçu, Hıdırellez'de eğlenceler düzenlediklerini ve erkeklerin göle gittiğini söyler.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Köy Hayatı
Düğünler
Hayvancılık
Hıdırellez
Evlilik
Bayramlar
Kaya Topçu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1944, Bursa; T.C.; Kadın, Ev Hanımıtr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster