Basit öğe kaydını göster

Güller, Ahmet
2016-07-12T08:14:23Z
2016-07-12T08:14:23Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2196
Bu görüşme Saadet Erciyas yönetiminde Seferihisar Belediyesi bünyesinde Seferihisar'ın Çınarları-1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 39’dur.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı yıl 86 yaşında olan Ahmet Güller, konuşmasına İzmir ilinin Seferihisar ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinden ve Ali Tülü isimli deveden bahsederek başlar. Bayram, düğün ve Hıdırellez günlerinin nasıl kutlandığını kısaca anlattıktan sonra yörenin geleneksel eğlencelerine de değinir. Oyuncak alacak paraları olmadığı için kendilerine türlü eğlenceler bulduklarını ifade eder. Son olarak, televizyonun ve elektriğin olmadığı dönemlerde neler yaptıklarından bahseder.
Seferihisar Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemi
Çocuk Oyunları
Eğlenceler
Bayramlar
Gelenekler ve Görenekler
Hıdırellez
Ahmet Güller ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Erciyas, Saadet. Seferihisar’ın çınarları-1. İstanbul: Kırk Yayınevi, 2013.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster