Basit öğe kaydını göster

Çınar, Necdet
2016-07-12T07:28:37Z
2016-07-12T07:28:37Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2144
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1947 yılında doğan Necdet Çınar, kısaca kendisinden, eğitim hayatından ve dönemin şartlarından bahsetmektedir. Çiftçilikle uğraşan ailesinin mübadil olduğunu söyleyerek Türkiye'ye geliş hikayelerini aktarmaktadır. Son olarak köylerindeki değişimin boyutlarıyla bunun olumlu ve olumsuz etkilerini anlatmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadiller
Göç
Köy Hayatı
Necdet Çınar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster