Basit öğe kaydını göster

Bozbey, Mustafa
2016-07-12T07:25:28Z
2016-07-12T07:25:28Z
2013-08-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2140
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Mustafa Bozbey, 1962 yılında doğar. Kısaca kendinden ve eğitim hayatından bahseden Bozbey, devamında kırsal yaşama ve çocukluk yıllarına değinmektedir. Ayrıca oynadığı çocuk oyunlarından bahsetmektedir. Köylülerin zirai faaliyetlerine değinirken kendisinin de tarımla uğraştığını söyler. Son olarak, köylerindeki Rumlarla ilgili bir anekdot aktarmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ziraat
Tarım
Köy Hayatı
Rumlar
Mustafa Bozbey ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1962, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster