Basit öğe kaydını göster

Sertkaya, Mummer
2016-07-12T07:21:00Z
2016-07-12T07:21:00Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2137
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1947 yılında doğan Muammer Sertkaya'nın ailesi, Yunanistan'dan göç eder. Mübadil olduklarını söyleyen Sertkaya, mübadele esnasında izledikleri göç yolunu ayrıntılarıyla aktarmaktadır. Ailesinin çiftçilikle geçimini sağladığını, göçün bu anlamda maddi zararlara sebebiyet verdiğini belirtmektedir. Devamında kısaca yöresel adetlere ve geleneklere değinir. Son olarak bölgedeki üniversite kampüsünün köylerine etkilerinden bahsetmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Göç
Gelenekler ve Görenekler
Muammer Sertkaya ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, Bursa; T.C.; Erkek; Fabrika İşçisitr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster