Basit öğe kaydını göster

Erdinç, Hasan
2016-07-12T07:17:51Z
2016-07-12T07:17:51Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2135
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1932 yılında doğan Hasan Erdinç, kendinden bahsederek konuşmasına başlamaktadır. Devamında köyün adetlerini anlatan Erdinç, köydeki zirai faaliyetlere de değinmektedir. Son olarak köydeki değişimden bahseder.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Gelenekler ve Görenekler
Ziraat
Hasan Erdinç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1932, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster