Basit öğe kaydını göster

Baylaz, Ali Mehmet
2016-07-12T07:14:50Z
2016-07-12T07:14:50Z
2013-05-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2132
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1928 yılında doğan Ali Mehmet Baylaz'ın ailesi Yunanistan mübadillerindendir. Köyün tarihi hakkında bilgiler verdikten sonra köylünün temel geçim kaynağının ziraat olduğunu ifade eder. Baylaz son olarak, köylerinde yaşanan değişime değinmektedir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadiller
Köy Hayatı
Ali Mehmet Baylaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1928; T.C.; Erkek; Şoförtr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster