Basit öğe kaydını göster

Çetin, Hüsamettin
2016-07-12T07:10:56Z
2016-07-12T07:10:56Z
2013-07-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2130
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1947 yılında doğan Hüsamettin Çetin'in hayatı, doğduğu köyde geçer. Bir dönem muhtarlık yapar, sonraları ziraatla uğraşır. Köylü çoğunlukla ziraat ve hayvancılıkla meşgul olmaktadır. Çetin son olarak, bölgede yıllar içerisinde yaşanan değişimi ve yerel yönetimden beklentilerini anlatmaktadır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tarım ve Hayvancılık
Sosyal Değişim
Hüsamettin Çetin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1947, Bursa; T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster