Basit öğe kaydını göster

Başkara, Emine
2016-07-11T15:44:35Z
2016-07-11T15:44:35Z
2013-06-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2113
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Emine Başkara, 1935 yılında doğar. Çocukluk yıllarından itibaren tütüncülükle uğraştıklarını dile getiren Başkara, evliliği ve düğün adetleri hakkında bilgiler verdikten sonra yerel yönetimle ilgili fikirlerini paylaşır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tütüncülük
Aile
Evlilik
Düğünler
Gelenekler ve Görenekler
Emine Başkara ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster