Basit öğe kaydını göster

Güneş, Aynur
2016-07-11T14:11:40Z
2016-07-11T14:11:40Z
2013-05-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2063
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Aynur Güneş, 1975 yılında Bulgaristan'ın, Kırcaali ilinin Cebel ilçesine bağlı Gölcük köyünde doğar. 2008’den beri Nilüfer Belediyesi’nde çalışmaktadır. 2 çocuğu olan Güneş, sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirdiğini ifade eder. Ailesi, Bulgaristan’da yaşadıkları sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye göç eder.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Bulgaristan
Etnik Kimlik
Aynur Güneş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1975; Bulgaristan; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster