Basit öğe kaydını göster

Eminoğlu, Nezika
2016-07-11T14:10:31Z
2016-07-11T14:10:31Z
2013-05-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2062
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
Bulgaristan, Razgrad'da doğan Nezika Eminoğlu, 1989 yılında Türkiye'ye göç eder. Çocukluğunda ailesiyle birlikte tarlalarda çalışır. Lise eğitiminden sonra 18 yaşında askere gider ve 15 gün askerlik eğitimi alır. Daha sonra bir seramik fabrikasında çalışmaya başlar. Evlendiği yıllarda etnik farklılıklardan dolayı çeşitli sıkıntılar yaşayan Eminoğlu bu dönemde bebeğini kaybeder. Türkiye’ye göç sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatırken Türkiye’de yaşamaktan çok memnun olduklarını da ifade eder.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Göç
Etnik Kimlik
Türkiye
Nezika Eminoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1966, Razgard; T.C.; Kadıntr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster