Basit öğe kaydını göster

Oğuz, Yaşar
2016-07-11T13:48:49Z
2016-07-11T13:48:49Z
2013-07-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2046
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1941 yılında Bursa ilinin Nilüfer ilçesinin Fethiye köyünde doğan Yaşar Oğuz, Fethiye’nin köy statüsünden mahalle statüsüne geçmesine değinir. Köyde 1963 yılında sanayileşme başlar ve tarım arazileri azalır. Çocukluğunda gündüz çalışır ve gece sokaklarda arkadaşlarıyla oyunlar oynar. Gazoz kapaklarından ve mısır koçanlarından oyuncaklar yaparlar. Kuyulardan içme suyu taşıdıklarını, evlerine 1964 yılında radyo aldıklarını elektriğin köye 1968 yılında geldiğini anlatır. Düğünlerde ağırlık ve toprakbastı parası gibi gelenekler vardır.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemi
Köy Hayatı
Düğünler
Yaşar Oğuz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1941, Muğla; T.C.; Erkek; İşçitr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster