Basit öğe kaydını göster

Göncü, Ahmet
2016-07-10T19:53:09Z
2016-07-10T19:53:09Z
2013-06-25
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2033
Bu görüşme, Onur Ulutaş koordinatörlüğünde Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Sözlü Tarih ve Araştırma Projesi 1 başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 161’dir.tr_TR
1945 yılında doğan Ahmet Göncü, 15 yaşından beri çalıştığını ve dağdan odun getirip sattığını söylemektedir. Çocukluk döneminde caddeler, iki at arabasının yan yana geçemeyeceği kadar dardır. Elektrik olmadığı zamanlarda gaz lambası kullanılır ve tüplü ocaklar 1960’lı yıllarda yaygınlaşır. İpek böcekçiliği yapan Göncü, kozaları Bursa’da satar. Köyün tarihinden bahsederken köyde düzenlenen at yarışlarına ve güreş oyunlarına da değinir.
Nilüfer Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Yerel Tarih
Hayvancılık
Tarım
Geçim Sıkıntısı
Ahmet Göncü ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1945; T.C.; Erkektr_TR
Nilüfer’in Hikayesi. editör Onur Ulutaş. Bursa, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster