Basit öğe kaydını göster

Duralı, Mehmet Ali
Çobanoğlu, Esra
2016-07-01T08:30:33Z
2016-07-01T08:30:33Z
2010-01-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1992
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1934 yılında Bulgaristan'da doğan Mehmet Ali Duralı, 1950 yılında ailesiyle Türkiye'ye göç ederek Bursa’ya yerleşir. 10 sene çıraklık yaptıktan sonra kendi işini kurar. Eskiden Çarşı'da imalat da yapıldığını ve esnafın güçlü bir dayanışma içinde olduğunu belirtmektedir. Duralı son olarak, Çarşı'nın geleneklerinden bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Mehmet Ali Duralı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1934, Bulgaristan; T.C.; Erkek; İmalatçıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster