Basit öğe kaydını göster

Gür, İhsan
Gök, Sibel
2016-07-01T08:14:50Z
2016-07-01T08:14:50Z
2010-03-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1976
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dİr.tr_TR
Bursa’nın en itibarlı kuyumcu ailelerinden birine mensup olan İhsan Gür, çocukluk ve gençlik yıllarında babasına yardım ederek seyyar kuyumculuk yapar. Türkiye’de döviz işi başladıktan sonra dövizcilerin yüksek fiyatlarla dükkan kiraladığını ve zamanla müşterilerini kaybettiklerini söyleyen Gür, Kapalı Çarşıdaki dükkanını 1992 yılında kapatmak zorunda kalır. O yıllarda köylünün bütün ihtiyaçlarını Çarşı’dan karşıladığını fakat kazalarda ve kasabalarda dükkanların açılmasıyla Çarşı'nın ticari canlılığını yitirdiğini belirtir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Esnaflar
Çarşılar
İhsan Gür ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster