Basit öğe kaydını göster

Sevimgil, Ferruh
Şen, İlknur Çatak
2016-06-30T15:30:05Z
2016-06-30T15:30:05Z
2010-02-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1946
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1954 yılında Bursa’da doğan Ferruh Sevimgil, esnaflığa Yorgancılar Çarşısı'nda çeyizlikler, karyola takımı, yorgan gibi ürünler satarak başlar. Çarşı'nın geleneklerinden bahseden Sevimgil, her dükkanın muhakkak çırak yetiştirdiğini ancak AVM'ler açıldıktan sonra bu geleneğin bozulduğunu ifade eder. Son olarak Çarşı'nın yangın sonrasında değişen mimari yapısına değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Toplumsal Değişim
Ferruh Sevimgil ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1954, Bursa; T.C.; Erkek; Esnaf, Muhtartr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster