Basit öğe kaydını göster

YazarAkyol Demirci, Esra
Veri Giriş Tarihi2016-04-12T12:06:25Z
Veri Onay Tarihi2016-04-12T12:06:25Z
Yayın Tarihi2010-11
Künye BilgisiAkyol Demirci, Esra. Sınırdaki kimlikler: Türkiye'ye ilhak sürecinde Hatay. İstanbul: Libra, 2010.tr_TR
ISBN9786054326259
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/184
ÖzetBu kitapta etnik ve dini farklılıklar sonucunda birden fazla tarihsel anlatımın mümkün olduğu, Hatay'da yapılan etnografik bir çalışmayla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hatay'ın Türkiye'ye 1939'da gerçekleşen ilhakı, I. Dünya Savaşı'yla başlayan bir dizi olayın son noktasıdır. Türklerin, Fransızların ve Arapların bölge üzerindeki hak iddiaları, devletler seviyesinde diplomatik ilişkilerle bir arada yürümekteydi. Bu olaylar devam ederken Hatay halkı da kendisi için en iyi sonuçları elde etmek için kendine has stratejiler geliştirmiştir. Bu yüzden de her grup, geçmişi farklı bir biçimde deneyimlemiş ve hafızaya almıştır. Hatıralardaki ve geçmişi yorumlamadaki bu farklılıkları görmek için sözlü görüşmeler yapılmış ve yazılı kaynaklar da eleştirel bir gözle değerlendirilmiştir. Sözlü tarih anlatımlarının yazılı kaynaklarla birlikte kullanılması, geçmişin sunumunda çok önemli farklılıklar olabildiğini göstermiştir. Kolektif belleğin aktarım biçiminin yanı sıra bugün içinde yaşanılan sosyal, ekonomik ve siyasi koşullar, geçmişin yeniden yapılandırılmasını etkilemiştir. Dolayısıyla farklı etnik ya da dini kökenlere sahip grupların ya da bireylerin, tarihi olayları anlatım biçimleri farklılıklar göstermektedir.tr_TR
Sayfa Sayısı177tr_TR
Dilturtr_TR
YayınlayanLibra Kitaptr_TR
Dizi KaydıTarih Dizisi;26
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerYerel Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerYakın Tarihtr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar KelimelerKültürel Hafızatr_TR
Anahtar KelimelerOsmanlı İmparatorluğutr_TR
Anahtar KelimelerI. Dünya Savaşıtr_TR
Anahtar KelimelerFransızlartr_TR
Anahtar KelimelerÇok Kültürlülüktr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerKurtuluş Savaşıtr_TR
Anahtar KelimelerKent Tarihitr_TR
Anahtar KelimelerKent Belleğitr_TR
Anahtar KelimelerAnkara Antlaşmasıtr_TR
Anahtar KelimelerAtatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Anahtar KelimelerErmenilertr_TR
Anahtar KelimelerFransatr_TR
Anahtar KelimelerTürkiye Cumhuriyetitr_TR
Anahtar KelimelerHatay Cumhuriyetitr_TR
Anahtar KelimelerSökmen, Tayfurtr_TR
Anahtar KelimelerSuriyetr_TR
Anahtar KelimelerTürkmenlertr_TR
BaşlıkSınırdaki kimlikler:Türkiye'ye ilhak sürecinde Hataytr_TR
Yayın TürüKitaptr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster