Basit öğe kaydını göster

Öner, Adem
Gök, Sibel
2016-06-28T13:47:26Z
2016-06-28T13:47:26Z
2011-01-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1725
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1925 yılında Bursa’da doğan Adem Öner, İstiklal İlkokulu’na kaydolur. Atatürk’ün öldüğü gün bütün öğrencilerin laboratuvarda toplandığını ve hocalarının ağladığını anlatmaktadır. I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği yıllarda 200 kişilik sınıf mevcudu 49’a düşer. Savaş sonrası dönemde Bursa’nın eğitim konusunda çok iyi imkanlara sahip olduğunu ve sürekli yeni eğitim kurumlarının açıldığını dile getirmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Atatürk, Mustafa Kemal
Bursa (Türkiye)
II. Dünya Savaşı
Adem Öner ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1925; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster