Basit öğe kaydını göster

Çallı, Mehmet
2016-06-23T15:00:01Z
2016-06-23T15:00:01Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1681
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından, Bursa’nın Köklü Eğitim Kurumları: Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 32'dir.tr_TR
1960 yılında Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne kaydolan Mehmet Çallı, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra kendi okuluna öğretmen olarak geri döner. İstiklal Savaşı yıllarında tamirhane olarak kullanılan okul binasında, 20 sanayi bölgesine sahip olan Bursa için kalifiye insan yetiştirildiğini ifade eder. Öğrencilik dönemindeki sosyal faaliyetlere değinerek izcilik koluna üye olduğunu söyler.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Eğitim
Çalışma Hayatı
Sosyal Yaşam
Sosyal Faaliyetler
Mehmet Çallı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Makine Mühendisitr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi (Hamidiye Sınai Mektebi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster