Basit öğe kaydını göster

Eser, Salih
Kalkan, Sevgi
Delican, Büşra
Aydın, Betül Nur
Hancı, Merve
Coşkun, İrem Büşra
2016-06-23T07:44:04Z
2016-06-23T07:44:04Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1670
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Tuzla ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 7'dir.tr_TR
Ailesi Selanik mübadillerinden olan Salih Eser, Tuzla’ya 6 aylıkken gelir. 2006’da göç ettikleri Rumeli topraklarına yaptığı ziyaretten bahseder. Sanayinin az olduğu, tarımın, razinin azaldığı ve ticaretin de çok fazla olmadığı Tuzla’da çevre güzelliğinin korunduğunu ifade eder. Tuzla porselen fabrikasından emekli olur. Eşini kaybettikten sonra çocuklarıyla yaşamaya başlar. Fabrikalar kurulduktan sonra gençlerin meslek edindiğini, tersanelerin de ticareti canlandırdığını söyler.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Mübadeletr_TR
Mübadillertr_TR
Fabrikalartr_TR
Sebze Ticaretitr_TR
Sebzelertr_TR
Tersanelertr_TR
Komşuluktr_TR
Salih Eser ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkek; Emeklitr_TR
Türkiye, İstanbul, Tuzlatr_TR
Kalkan, S., Delican, B., Aydın, B., Hancı, M., Coşkun, İ B.. "Sonradan güzelleşen bir yer şu an bulunduğumuz yer". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 07 Tuzla.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster