Basit öğe kaydını göster

Özkul, Rıfat
Bütün, Cengiz
2016-06-22T05:50:30Z
2016-06-22T05:50:30Z
2014-12-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1649
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1933 yılının Kasım ayında Bulgaristan’ın Çangırdere köyünde doğan Rıfat Özkul, 1934 yılının Haziran ayında Türkiye’ye göç eder. 1960 yılında Merinos Fabrikası’nın açtığı imtihanı kazanır ve 1961 yılında makine bakım bölümünde göreve başlar. Çalıştığı bölümde ustabaşı olan Özkul, fabrikanın çalışma şartlarından ve işçilere sağlanan imkanlardan bahsettikten sonra fabrikada üretilen kumaşın kalitesine de değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Çalışma Koşulları
Sosyal Faaliyetler
Kültürel Etkinlikler
Rıfat Özkul ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1933, Bulgaristan; T.C; Erkektr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster