Basit öğe kaydını göster

Koç, İlyas
Şahin, Muhammet Mustafa
2016-06-22T05:32:06Z
2016-06-22T05:32:06Z
2014-12-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1630
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
1954 yılında Bursa’da doğan İlyas Koç, aslen Bulgaristan göçmenidir. Tophane’deki Sanat Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 1973-1999 yılları arasında Merinos Fabrikası’nda çalışmaya başlar. Fabrikada teknik nezaretçi, usta muavini ve usta olarak görev yapar. Görüşmede fabrikadaki ortamdan kısaca bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Sosyal Yaşam
İlyas Koç ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1954, Bursa; T.C.; Erkek; Ustatr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster