Basit öğe kaydını göster

Bayraktar, Nilgün Zühre
Dursun, Oğuzhan
Mert, Çağla
Mert, Berna
2016-06-21T14:25:25Z
2016-06-21T14:25:25Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1614
Bu görüşme, Genç Hayat Vakfı tarafından, Sokağımdan Tarih Yazıyorum başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler, İstanbul'un, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Maltepe, Üsküdar, Tuzla, Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yaşayan ve bu ilçelerdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencileri tarafından yapılmıştır. Bu proje kapsamında, Üsküdar ilçesinde yapılan görüşmelerin sayısı 12'dir.tr_TR
1956 yılında İstanbul’da doğan Nilgün Zühre Bayraktar’ın tüm hayatı Üsküdar’da geçer. Çocukluk döneminden bahsederken muhitte Ermenilerin ve Rumların da yaşadığını, herkesin bir diğerine saygı duyduğunu ve hatta güzel dostluklar kurulduğunu söyler. Radyonun yaygın olduğu zamanlarda radyo başında piyes dinlediklerinden bahseder. Ayrıca televizyonun hayatlarına girişini anlatır. Komşuluk ilişkilerini aktaran Bayraktar, komşularıyla her şeylerini paylaştıklarını ifade eder. Kendi gençliği ile bir sonraki nesli kıyaslayarak gençlerin değişimine ve kadın-erkek ilişkilerine değinir. Gençlik yıllarında giyilen kıyafetleri detaylarıyla anlatır. Bayraktar son olarak, Üsküdar ilçesinin geçmişine ve değişimine ışık tutar.tr_TR
Genç Hayat Vakfı
audio/x-wavtr_TR
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoed-Accesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Bayramlartr_TR
Saygıtr_TR
Komşuluktr_TR
Gençliktr_TR
Toplumsal Değişimtr_TR
Kadın Erkek İlişkileritr_TR
Giyimtr_TR
Nilgün Zühre Bayraktar ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1956, İstanbul; T.C.; Kadın; Ev Hanımıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Üsküdartr_TR
Dursun, O., Mert, Ç., Mert, B.. "Dotluklar, komşuluklar çok güzel ama eskilerde, eski insanlarda...". Sokağımdan Tarih Yazıyorum. 06 Üsküdar.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV