Basit öğe kaydını göster

Haşıl, Halil
Güney, Resmiye Nur
2016-06-21T10:49:54Z
2016-06-21T10:49:54Z
2014-12-11
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1609
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
25.12.1943 tarihinde Erzurum iline bağlı Yeşildere köyünde doğan Halil Haşıl, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğiyle kayak sporuna başlar. Spor faaliyetleri sebebiyle 1959 yılında Bursa’ya gelir. 01.04.1959 tarihinde Merinos Fabrikası’na sporcu olarak girer ve çift büküm dairesinde de çalışır. 1987 yılında emekli olan Haşıl, fabrikanın çalışma sisteminden ve verilen ücretlerden detaylı olarak bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Hayatı
Fabrika Sistemi
Halil Haşıl ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1943, Erzurum; T.C.; Erkek; Sporcutr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster