Basit öğe kaydını göster

Adısönmez, Bülent
Güney, Resmiye Nur
2016-06-17T20:48:26Z
2016-06-17T20:48:26Z
2014-12-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1585
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Merinos projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 59'dur.tr_TR
15.09.1952 tarihinde İstanbul’da doğan Bülent Adısönmez, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olur. 1955-2006 yılları arasında Bursa’da ikamet eden Adısönmez’ın babası ve kayınpederi Merinos Fabrikası’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olurlar. Üniversitede okuduğu yıllarda Sümerbank’ın verdiği burstan yararlandığı için her sene Merinos Fabrikası’nda staj yapma imkanı kazanır. 1973 yılında çalışmaya başladığı fabrikadan 1999 yılında emekli olur. Fabrikanın işletme bölümünde çeşitli idari görevler yürütür. Bunun dışında Merinos Spor Kulübü Derneği’nin başkanlığını yapar. İşçilerin çalışma sisteminden bahsederken onlarınsosyal gelişimlerine, eğitimlerine ve sağlıklı yaşamlarına destek olacak her türlü hizmetin de sağlandığını ifade eder. İşçiler için düzenlenen konser, gezi, yemek ve tiyatro gibi faaliyetlere değinir. Merinos çalışanları 1952 yılında Türkiye Tekstil İşçileri Sendikası’nı (TEKSİF) kurar. Adısönmez son olarak fabrikanın kuruluş sürecini ve sanayileşmedeki önemini anlatır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
tur
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Fabrikalar
Çalışma Koşulları
Sosyal Yardım
Sosyal Faaliyetler
Kültürel Etkinlikler
Sanayileşme
Bülent Adısönmez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1952, İstanbul; T.C.; Erkek; Yöneticitr_TR
Merinos. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2015.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster