Basit öğe kaydını göster

Yıldız, Tenzile
Dönmez, Aysun
2016-06-17T20:41:46Z
2016-06-17T20:41:46Z
2011-02-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1580
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Geçmişten Günümüze Elbeyli projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 15'tir.tr_TR
1948 yılında Bulgaristan’da doğan Tenzile Yıldız'ın ailesi, 1951’de Türkiye'ye gelerek Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli’ye yerleşir. Eskiden evliliklerin görücü usulü olduğunu belirten Yıldız, kendi evlilik sürecini, nişan ve düğün merasimlerindeki örf ve adetleri ayrıntılı bir şekilde anlatır. Çocukluk döneminden ve oynadıkları oyunlardan da bahseder. Köye radyonun 1960 yılında geldiğini ifade eden Yıldız, bazı batıl inançlardan örnekler verir. Köyün eskiden tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu şimdilerde ise köyde tek bir hayvan bile kalmadığını dile getirir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Evlilik
Düğünler
Gelenekler ve Görenekler
Çocukluk Dönemi
Geçim Kaynağı
Tenzile Yıldız ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1948, Bulgaristan; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Geçmişten günümüze Elbeyli. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster