Basit öğe kaydını göster

Tanman, Saffet
Üke, Meryem
2016-04-08T15:32:16Z
2016-04-08T15:32:16Z
2006-11-23
http://hdl.handle.net/20.500.11834/153
İstanbul, Bakırköy’de doğan Saffet Tanman, babası Çerkeş Şeyhizade Mehmed Behaeddin Efendi, Kastamonu kadılığına tayin edilmesiyle 6 senesini Kastamonu’da geçirir. Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara’ya taşınan ailenin evi, bir hastane gibi hizmet eder. Tanman, bu dönemde Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini ve İstanbul’a taşındıktan sonra Kasımpaşa Mevlevihanesini sıklıkla ziyaret etme şansını yakalar.tr_TR
Meryem Üke
01:10:52tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Aslanapa, Oktaytr_TR
Ozak, Muzaffertr_TR
Pir-i Sani Mustafa Çerkeşi Efenditr_TR
Üveysiliktr_TR
Kastamonu Mevlevihanesitr_TR
Çerkeş (Çankırı, Türkiye)tr_TR
Tasavvuf
Saffet Tanman ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV