Basit öğe kaydını göster

Terzioğlu, Ahmet
Kaya, Erol
2016-06-13T14:29:12Z
2016-06-13T14:29:12Z
2010-08-20
http://hdl.handle.net/20.500.11834/1163
Bu görüşme, Doç. Dr. Erol Kaya tarafından, Şehre Tanıklık Edenler: Erzincan'ın Sözlü Tarih Envanteri Projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 58'dir.tr_TR
1952 yılında Erzincan’da doğan Ahmet Terzioğlu, ailesinden bahsederek sözlerine başlar. Köyler hakkında bilgiler veren Terzioğlu, köylünün geçim kaynaklarından bahseder. Köydeki düğünler ve çocukluğunda oynadıkları oyunları anlatır. Öğrencilik dönemine değinen Terzioğlu, eğitim sisteminin kaliteli olduğunu belirtir. Erzincan'ın halk oyunlarından bahseder. Erzincan’ın ilk sineması olan Bezirci Sineması ile bilgiler verir, Erzincan’ın kültürel yapısına değinir. 1973’de ayrıldığı Erzincan’a 1995’te görev sebebiyle tekrar döner.
Erol Kayatr_TR
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ahmet Terzioğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
26.02.1952, Erzincan; T.C.; Erkek; Akademisyentr_TR
Türkiye, Erzincantr_TR
Kaya, Erol. Şehre tanıklık edenler: Erzincan sözlü tarih çalışması. Erzincan: [y.y], 2012. (c. I-II).tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster