Basit öğe kaydını göster

Demirkıran, Bekir
Öztürk, Mustafa
Kurşun, Fahrettin
2016-04-06T08:44:38Z
2016-04-06T08:44:38Z
2013-03-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/108
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
1949 yılında Bartın’da doğan Bekir Demirkıran, ilkokulu 1961-1962 döneminde doğup büyüdüğü şehirde okur. Yaz tatillerini nalbantlık yapan babasının yanında demirci çırağı olarak geçirir. Ailesinin zoruyla ortaokula başlayan Demirkıran, bir sene devam ettikten sonra okuldan ayrılır ve terzi çırağı olarak çalışmaya başlar. 1962 yılından, askere gittiği 1969'a kadar terzilik, 1971’de askerden döndükten sonra da bir arkadaşının yanında gömlekçilik yapar. 1974 yılında evlenmeden hemen önce girdiği Türk Ticaret Bankası’nda sırasıyla odacı, yazıcı ve veznedar olarak çalışır.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
1. Kısım: 00:50:35, 2. Kısım: 00:26:48tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Erbakan, Necmettintr_TR
Milli Selamet Partisi (MSP)tr_TR
Çıraklık Eğitimitr_TR
Destur Merasimitr_TR
Komşuluktr_TR
Mekeç, Refaitr_TR
Bekir Demirkıran ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1949, Bartın; T.C.; Erkek; Esnaf, Terzitr_TR
Türkiye, Bartıntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster