Basit öğe kaydını göster

Kırmızı, Arslan
Baycar, Kazım
2016-04-06T08:39:44Z
2016-04-06T08:39:44Z
2009-02-21
http://hdl.handle.net/20.500.11834/107
Bu görüşme Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) tarafından yapılmıştır.
02.02.1942 tarihinde, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Geriş Köyü’nde doğan Aslan Kırmızı’nın babası mükellefiyet zamanında madende zorla çalıştırılır. Madende çalışırken rahatsızlanır ve 33 yaşında vefat eder. Babası öldükten sonra amca çocuklarının himayesine giren Kırmızı’nın kız kardeşi evlatlık verilir. Beşinci sınıfta okulu bırakarak tuğla ocaklarında, 16 yaşında ise Gelik maden ocağında çalışmaya başlar. 1961 yılında evlenen Kırmızı, 1962 yılında askere gitmeden eşinden boşanır. Bu sırada kız kardeşini bulan Kırmızı, askerlik dönüşü evlenip tekrar madende çalışmaya başlar. Geçirdiği bir maden kazasında yaralanır. 1970 yılında Almanya’ya çalışmaya gider ve Almanya’da yine maden ocaklarında çalışır. Almanya’da sivil toplum çalışmalarında da bulunan Kırmızı, bir cemiyet kurup cami açarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu camiye imam göndermesini sağlar. 1984 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaparak emekli olur.tr_TR
Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)tr_TR
01:49:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Almanyatr_TR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)tr_TR
Zonguldak (Türkiye)tr_TR
Ankara (Türkiye)tr_TR
Tunceli (Türkiye)tr_TR
Gölbaşı (Ankara, Türkiye)tr_TR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)tr_TR
Demokrat Parti (DP)tr_TR
Köy Hayatıtr_TR
Amele Birliğitr_TR
İşçi Göçütr_TR
Maden Mükellefiyetitr_TR
Ailetr_TR
Arslan Kırmızı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
02.02.1942, Zonguldak; T.C.; Erkek; İşçi Emeklisitr_TR
Türkiye, İstanbul, Fatih, Vefa, Hacıkadın Mahallesitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster